Články označené ako BrandCom sú pripravené a publikované v spolupráci s komerčnými partnermi. Hoci redakcia TRENDU nie je ich autorom, ich obsah považuje za prínosný pre čitateľa a preto umožnila ich publikovanie. Viac o BrandCom

Ekonomika: Barometer

TREND Barometer je pravidelný prieskum názorov predstaviteľov hospodárskeho života na najdôležitejšie aktuálne témy slovenskej ekonomiky a biznisu. Respondentov, ktorí hlasujú na TRENDE prostredníctvom unikátneho hesla, vyberá redakcia TRENDU.

Ak ste zvedaví, ako konkrétny respondent hlasoval vo všetkých barometroch, na ktorých sa zúčastnil, kliknite na jeho meno. Respondenti venujú symbolický honorár za hlasovanie v TREND Barometri na rozvoj ekonomického myslenia študentov stredných škôl v rámci projektu Myslím ekonomicky.

Chceli by ste odpovedať v TREND Barometri?

Ako vnímate, že médiá prechádzajú do rúk lokálnych investičných skupín?

  1. je to prirodzený vývoj 26 %
  2. dôsledok ekonomickej krízy v médiách 16 %
  3. ako ohrozenie slobody tlače 26 %
  4. to ukáže budúcnosť 28 %
  5. neviem/nevyjadrujem sa/iné 5 %

Počet respondentov: 109

Zoradiť respondentov podľa respondenta | odpovede | komentára

Respondent Odpoveď Komentár
Hurová Adriana Hurová
viceprezidentka
asociácie Historické Hotely Slovenska
ako ohrozenie slobody tlače Do popredia záujmu verejnosti sa prostredníctvom ovládania médií nasilu dostavajú témy dôležité pre biznis týchto finančných skupín, nie témy, o ktoré sa prirodzene verejnosť zaujíma, ktoré chce komunikovať a o ktorých chce byť pravdivo informovaná.
Do popredia záujmu verejnosti sa prostredníctvom ovládania médií nasilu dostavajú témy dôležité pre biznis týchto finančných skupín, nie témy, o ktoré sa prirodzene verejnosť zaujíma, ktoré chce komunikovať a o ktorých chce byť pravdivo informovaná.
Novotná Alexandra Novotná
majiteľka
Klinika Esthetic
to ukáže budúcnosť Úplne rozumiem tejto stratégii, príde mi zbytočné investovať do politikov, ktorí sú aj tak z dlhodobého hľadiska nespoľahliví partneri, reálna moc sa podľa mňa nachádza v rukách médií, prostredníctvom ovplyvňovania verejnej mienky. Preto zo strany investičných skupín výborné rozhodnutie. Čo sa týka ďalšieho manažovania získaných médií som sama zvedavá ako to zvládnu. Technokratický štýl riadenia, ktorý sa pokúšajú zavádzať v nemocniciach sa veľa krát neosvedčil. Paralelu možno vidieť pri porovnaní komunikácie so špičkovým profesorom, alebo renomovaným dlhoročným novinárom, ktorí ani jeden nemajú zapotreby ohnúť chrbát. Práve novokúpené médiá boli riadené skôr rodinným spôsobom s dôrazom na lojalitu k firme. Na druhej strane, ak sa podarí zaviesť napríklad nejaká forma etického kódexu a limity zasahovania do súkromia ( s výnimkou politikov ), môže to pôsobiť očisťujúco na celú spoločnosť. Pokušenie pozitívnej sebaprezentácie je príliš veľké aby sa mu dalo odolať, skôr si myslím že je aj dôvodom kúpy. Za každými novinami stoja živý ľudia, ktorí majú niekoho radi a niekoho nie. A podľa toho píšu. Tak isto to bude robiť Penta, pretože nikto nie je neutralny.
Úplne rozumiem tejto stratégii, príde mi zbytočné investovať do politikov, ktorí sú aj tak z dlhodobého hľadiska nespoľahliví partneri, reálna moc sa podľa mňa nachádza v rukách médií, prostredníctvom ovplyvňovania verejnej mienky. Preto zo strany investičných skupín výborné rozhodnutie. Čo sa týka ďalšieho manažovania získaných médií som sama zvedavá ako to zvládnu. Technokratický štýl riadenia, ktorý sa pokúšajú zavádzať v nemocniciach sa veľa krát neosvedčil. Paralelu možno vidieť pri porovnaní komunikácie so špičkovým profesorom, alebo renomovaným dlhoročným novinárom, ktorí ani jeden nemajú zapotreby ohnúť chrbát. Práve novokúpené médiá boli riadené skôr rodinným spôsobom s dôrazom na lojalitu k firme. Na druhej strane, ak sa podarí zaviesť napríklad nejaká forma etického kódexu a limity zasahovania do súkromia ( s výnimkou politikov ), môže to pôsobiť očisťujúco na celú spoločnosť. Pokušenie pozitívnej sebaprezentácie je príliš veľké aby sa mu dalo odolať, skôr si myslím že je aj dôvodom kúpy. Za každými novinami stoja živý ľudia, ktorí majú niekoho radi a niekoho nie. A podľa toho píšu. Tak isto to bude robiť Penta, pretože nikto nie je neutralny.
Kreutz Andreas Kreutz
konateľ
Tailor Made, s.r.o, Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné Médiá sú okrem lukratívneho biznisu aj veľmi silnou zbraňou a dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť verejnú mienku. Je to preto z pohľadu týchto investičných skupín veľmi šikovný ťah na získanie ešte väčšej moci.
Médiá sú okrem lukratívneho biznisu aj veľmi silnou zbraňou a dokážu zásadným spôsobom ovplyvniť verejnú mienku. Je to preto z pohľadu týchto investičných skupín veľmi šikovný ťah na získanie ešte väčšej moci.
Glatz Andrej Glatz
konatel
Mercedes-Benz Slovakia s. r. o.
to ukáže budúcnosť
Hudáková Anna Hudáková
personálny riaditeľ (HREO)
sanofi-aventis Slovakia s.r.o.
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Šnegoň Anton Šnegoň
konateľ
Battal
ako ohrozenie slobody tlače
Bobovnický Artur Bobovnický
Managing Partner
Innovative Management Partner
je to prirodzený vývoj A kam by mali prechádzať? Koncentrácia vlastníctva je prirodzený proces, záujem investičných skupín ovplyvňovať tok informácií je očakávateľný a pokiaľ neexistuje žiadna iná alternatíva, tak dostaneme výsledok aký nastáva. Nezabudnime však na voľne šírené a šíriteľné informácie prostredníctvom internetu. Vplyv médií bude s časom prirodzene klesať s rastom vplyvu iných komunikačných nástrojov.
A kam by mali prechádzať? Koncentrácia vlastníctva je prirodzený proces, záujem investičných skupín ovplyvňovať tok informácií je očakávateľný a pokiaľ neexistuje žiadna iná alternatíva, tak dostaneme výsledok aký nastáva. Nezabudnime však na voľne šírené a šíriteľné informácie prostredníctvom internetu. Vplyv médií bude s časom prirodzene klesať s rastom vplyvu iných komunikačných nástrojov.
Danko Attila Danko
konateľ
IBG International Battery Group, s.r.o., Pezinok
ako ohrozenie slobody tlače Vnímam to jednoznačne, ako ohrozenie slobody tlače s ohľadom na charakter investičných skupín a ich stratégiu. V ideálnom prípade by tieto médiá kúpila spoločnosť, ktorá podniká iba v tomto odvetví a zakladá si na tom, aby bola nezávislá. Je prinajmenšom zaujímavé, že investičné skupiny vstupujú do médií potom, ako sa o nich písalo v súvislosti s politikmi.
Vnímam to jednoznačne, ako ohrozenie slobody tlače s ohľadom na charakter investičných skupín a ich stratégiu. V ideálnom prípade by tieto médiá kúpila spoločnosť, ktorá podniká iba v tomto odvetví a zakladá si na tom, aby bola nezávislá. Je prinajmenšom zaujímavé, že investičné skupiny vstupujú do médií potom, ako sa o nich písalo v súvislosti s politikmi.
Benedek Bohuslav Benedek
predseda predstavenstva
PARTNERS GROUP SK
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Sepši Branislav Sepši
konateľ, architekt
Senyka, s.r.o, Bratislava
ako ohrozenie slobody tlače
Lichardus Branislav Lichardus
CEO
City University of Seattle, spol. s r.o.
ako ohrozenie slobody tlače
Abrahám Daniel Abrahám
Group CEO, Effectivity POWERED BY PUBLICIS
Relations consulting, s.r.o., Bratislava
je to prirodzený vývoj Absolútne štandardný proces. Komu maju patriť lokálne médiá ak nie lokálnym hráčom?
Absolútne štandardný proces. Komu maju patriť lokálne médiá ak nie lokálnym hráčom?
Synak Dušan Synak
generálny riaditeľ
Sylex, s.r.o., Bratislava
to ukáže budúcnosť
Cséfalvayová Eva Cséfalvayová
riaditeľka
Agentúra Manna, s.r.o., Bratislava
ako ohrozenie slobody tlače
Vítek Filip Vítek
CRM director
Sberbank Slovensko, a.s.
dôsledok ekonomickej krízy v médiách Printové média za posledné roky hľadajú cestu z ekonomického marazmu. Ak by mali funkčný business model, nik by ich nepredával. Nezamieňal by som preto obavu za cynizmus. Verejnosť je ochotná si zaplatiť za fundované správy. Ak by noví vlastníci vyštvali objektívnosť z akvirovaného média, skutoční profesionáli odídu a začnú objektívnosť budovať pod novou značkou.
Printové média za posledné roky hľadajú cestu z ekonomického marazmu. Ak by mali funkčný business model, nik by ich nepredával. Nezamieňal by som preto obavu za cynizmus. Verejnosť je ochotná si zaplatiť za fundované správy. Ak by noví vlastníci vyštvali objektívnosť z akvirovaného média, skutoční profesionáli odídu a začnú objektívnosť budovať pod novou značkou.
Zászlós Gábor Zászlós
predseda predstavenstva
TriGranit Centrum, a.s.
to ukáže budúcnosť Ich krok je prirodzený v rámci trhu, napokon je v súlade s ústavnoprávnym princípom slobody podnikania. A priori nie je správne prejudikovať, že budú zneužívať vlastnícke postavenie. Pravdou je, že zmena ekonomických štruktúr v Strednej Európe nastala porovnávajúc s ostatnými slobodnými krajinami sveta veľmi dynamicky, ba až chaoticky. V dôsledku privatizácie jednotlivé subjekty prišli k obrovským majetkom. Kultivované nakladanie s týmto majetkom, v súlade nie len so zákonom ale hlavne s dobrými mravmi, je stále aktuálna otázka. To, že či a vôbec príp. do akej miery zneužijú dominantné postavenie sa v tejto chvíli objektívne nedá posúdiť.
Ich krok je prirodzený v rámci trhu, napokon je v súlade s ústavnoprávnym princípom slobody podnikania. A priori nie je správne prejudikovať, že budú zneužívať vlastnícke postavenie. Pravdou je, že zmena ekonomických štruktúr v Strednej Európe nastala porovnávajúc s ostatnými slobodnými krajinami sveta veľmi dynamicky, ba až chaoticky. V dôsledku privatizácie jednotlivé subjekty prišli k obrovským majetkom. Kultivované nakladanie s týmto majetkom, v súlade nie len so zákonom ale hlavne s dobrými mravmi, je stále aktuálna otázka. To, že či a vôbec príp. do akej miery zneužijú dominantné postavenie sa v tejto chvíli objektívne nedá posúdiť.
Kvartová Hana Kvartová
výkonná riaditeľka
SAS Slovakia
je to prirodzený vývoj
Barát Igor Barát
člen dozornej rady
Poštová banka
je to prirodzený vývoj Mediálny biznis je v "online ére" extrémne ťažký a prežitie médií, za ktorými nestojí naozaj silný investor, je čoraz menej reálne. Pre malé trhy typu Slovenska alebo Česka to platí dvojnásobne. Diváka (poslucháča, čitateľa...) by to nemuselo znepokojovať, pokiaľ je vlastník zreteľne definovaný, redaktori dostatočne profesionálni a zároveň mediálny trh primerane konkurenčný.
Mediálny biznis je v "online ére" extrémne ťažký a prežitie médií, za ktorými nestojí naozaj silný investor, je čoraz menej reálne. Pre malé trhy typu Slovenska alebo Česka to platí dvojnásobne. Diváka (poslucháča, čitateľa...) by to nemuselo znepokojovať, pokiaľ je vlastník zreteľne definovaný, redaktori dostatočne profesionálni a zároveň mediálny trh primerane konkurenčný.
Homola Igor Homola
konateľ
Homola, s.r.o., Bratislava
to ukáže budúcnosť Budú malé skupiny investorov / politikov ovládať celú krajinu?
Budú malé skupiny investorov / politikov ovládať celú krajinu?
Béreš Imrich Béreš
predseda predstavenstva
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
to ukáže budúcnosť
Novák Ivan Novák
predseda predstavenstva
PPA Controll, a.s.
je to prirodzený vývoj
Paule Ivan Paule
konateľ
TPA Horwath, s.r.o., Bratislava
je to prirodzený vývoj Popri mediách vlastnených väčšími investičnými skupinami bude vždy priestor pre nezávislé informačné médiá.
Popri mediách vlastnených väčšími investičnými skupinami bude vždy priestor pre nezávislé informačné médiá.
Valent Ivan Valent
predseda predstavenstva
Corwin Capital, a.s.
je to prirodzený vývoj
Jakúbek Ivan Jakúbek
Viceprezident v spoločnosti Enterprise Investors
ENTERPRISE INVESTORS s.r.o.
dôsledok ekonomickej krízy v médiách V spojeni s produktmi a sluzbami pre beznu spotrebu je to uspesna investicna strategia.
V spojeni s produktmi a sluzbami pre beznu spotrebu je to uspesna investicna strategia.
Hronec Ivan Hronec
CEO
Film Europe Media Company
ako ohrozenie slobody tlače Kto ma platí, ten rozhoduje. Rozdiel je len v tom, ako inteligentne a efektívne to robí. Iná možnosť ? Blogy.
Kto ma platí, ten rozhoduje. Rozdiel je len v tom, ako inteligentne a efektívne to robí. Iná možnosť ? Blogy.
Molnárová Ivana Molnárová
generálna riaditeľka
Profesia.sk
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Košturiak Ján Košturiak
spoločník
IPA, s.r.o.
je to prirodzený vývoj Aky je rozdiel medzi lokalnymi a globalnymi skupinami? Vobec nerozumiem napriklad tomu, preco statu predavaju zahranicne firmy a robia to casto za nich firmy lokalne. Su nadnarodne firmy kvalitnejsie alebo moralnejsie? Poznam niekolko firiem, kde je akcionarom Penta a sprava sa profesionalne. A poznam aj zahranicne firmy, ktore masivne uplacaju lokalnych politikov v roznych krajinach.
Aky je rozdiel medzi lokalnymi a globalnymi skupinami? Vobec nerozumiem napriklad tomu, preco statu predavaju zahranicne firmy a robia to casto za nich firmy lokalne. Su nadnarodne firmy kvalitnejsie alebo moralnejsie? Poznam niekolko firiem, kde je akcionarom Penta a sprava sa profesionalne. A poznam aj zahranicne firmy, ktore masivne uplacaju lokalnych politikov v roznych krajinach.
Halgašová Jarmila Halgašová
riaditeľka
Potravinárska komora Slovenska
to ukáže budúcnosť Nezávislosť médií na Slovensku je veľmi problematická a skôr si myslím, že neexistuje.
Nezávislosť médií na Slovensku je veľmi problematická a skôr si myslím, že neexistuje.
Kmeť Jaroslav Kmeť
výkonný riaditeľ
CSC
dôsledok ekonomickej krízy v médiách Médiám sa zatiaľ nepodarilo pripraviť čitateľa na platený webový obsah. Tlačené médiá mali stále svoju cenu, web je však doteraz až na výnimky zadarmo. Transformácia preto bude veľmi ťažká. Stojí však za zamyslenie, čo sa zmení. "Nezávislé" médiá boli a sú tak či tak závislé na majiteľoch či inzerentoch.
Médiám sa zatiaľ nepodarilo pripraviť čitateľa na platený webový obsah. Tlačené médiá mali stále svoju cenu, web je však doteraz až na výnimky zadarmo. Transformácia preto bude veľmi ťažká. Stojí však za zamyslenie, čo sa zmení. "Nezávislé" médiá boli a sú tak či tak závislé na majiteľoch či inzerentoch.
Ondáš Jozef Ondáš
Partner
Management Skill Base, s.r.o.
je to prirodzený vývoj
Hajko Jozef Hajko
člen Výkonnej rady
Podnikateľská aliancia Slovenska
je to prirodzený vývoj
Galdun Jozef Galdun
riaditeľ pobočky Žilina
Cofely
ako ohrozenie slobody tlače
Uvíra Juraj Uvíra
Managing director
CK Victory travel
ako ohrozenie slobody tlače Podobne zmeny majitelov su skor bezne na vychod od nasej hranice, ako na zapad...
Podobne zmeny majitelov su skor bezne na vychod od nasej hranice, ako na zapad...
Heger Juraj Heger
riaditeľ
Vydavateľstvo Slovart, a.s.
neviem/nevyjadrujem sa/iné Úprimne povedané (som si vedomý, že to môžem napísať len vďaka tomu, že neviem nič o investičných skupinách ani atraktívnom mediálnom biznise), vnímam to tak, že pred každými voľbami je príjemné zaspievať si s Mekym Žbirkom: "Pozri čo na teba mám"...
Úprimne povedané (som si vedomý, že to môžem napísať len vďaka tomu, že neviem nič o investičných skupinách ani atraktívnom mediálnom biznise), vnímam to tak, že pred každými voľbami je príjemné zaspievať si s Mekym Žbirkom: "Pozri čo na teba mám"...
Veršovský Ladislav Veršovský
predseda predstavenstva
YIT Reding a.s.
ako ohrozenie slobody tlače
Kováčik Ľubomír Kováčik
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
ČSOB stavebná sporiteľňa
ako ohrozenie slobody tlače
Fellner Ľuboš Fellner
riaditeľ
Bubo Travel Agency
je to prirodzený vývoj Bohužiaľ je to prirodzený vývoj. Škoda.
Bohužiaľ je to prirodzený vývoj. Škoda.
Eckhardtová Lýdia Eckhardtová
majiteľka
Módny salón Lýdia Eckhardt
to ukáže budúcnosť
Hurajová Mária Hurajová
členka Správnej rady
Nadácia Slovak American Foundation
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Marek Marián Marek
generálny riaditeľ
PosAm, spol. s.r.o.
je to prirodzený vývoj
Bodi Marián Bodi
finančný riaditeľ
IBM Slovensko
to ukáže budúcnosť Skutocnu mieru integrity a nezavislosti ukaze buducnost. Pokusenie bude iste velke.
Skutocnu mieru integrity a nezavislosti ukaze buducnost. Pokusenie bude iste velke.
Lelovský Mário Lelovský
prezident
IT Asociácia Slovenska
je to prirodzený vývoj Zahraniční investori zisťujú, že výnos z lokálnych médií už nie je taký ako očakávali a súčasne lokálni investori zisťujú, že sa im lokálne médiá môžu pri ich lokálnych aktivitách zísť viac ako očakávali.
Zahraniční investori zisťujú, že výnos z lokálnych médií už nie je taký ako očakávali a súčasne lokálni investori zisťujú, že sa im lokálne médiá môžu pri ich lokálnych aktivitách zísť viac ako očakávali.
Kultan Martin Kultan
generálny riaditeľ
DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s.
je to prirodzený vývoj
Heržo Martin Heržo
obchodný riaditeľ
TV JOJ
je to prirodzený vývoj
Janžo Martin Janžo
konateľ
WTIA, s.r.o., Rudina
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Sukupčák Martin Sukupčák
konateľ
BCI-S&T, s.r.o., Žilina - Považský Chlmec
ako ohrozenie slobody tlače
Melišek Martin Melišek
riaditeľ
Softec
ako ohrozenie slobody tlače
Urban Martin Urban
konateľ
Jungheinrich
ako ohrozenie slobody tlače Firma a jej zamestnanci by mali napĺňať stratégiu a ciele akcionárov. Redaktori pracujúci v médiách patriacich do portfólia investičných skupín sa potom môžu dostať do konfliktu záujmov.
Firma a jej zamestnanci by mali napĺňať stratégiu a ciele akcionárov. Redaktori pracujúci v médiách patriacich do portfólia investičných skupín sa potom môžu dostať do konfliktu záujmov.
Sura Martin Sura
generálny riaditeľ
Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o.
to ukáže budúcnosť Svet médii prechádza transformáciou na celom svete. Zavedenie nových business modelov vyžaduje množstvo inovácií a na tie sú potrebné investície. Budúcnosť ukáže ako sa investori vysporiadajú s pokušením ovplyvňovať obsah, nie jeho kvalitu.
Svet médii prechádza transformáciou na celom svete. Zavedenie nových business modelov vyžaduje množstvo inovácií a na tie sú potrebné investície. Budúcnosť ukáže ako sa investori vysporiadajú s pokušením ovplyvňovať obsah, nie jeho kvalitu.
Magál Martin Magál
partner
Allen & Overy
to ukáže budúcnosť Ale ťažko je ubrániť sa prvotnému dojmu, že motivácia tejto investície môže byť podobná motiváciam mediálneho magnáta Gaila Wynanda vo výbornom románe Zdroj od autorky Ayn Randovej....
Ale ťažko je ubrániť sa prvotnému dojmu, že motivácia tejto investície môže byť podobná motiváciam mediálneho magnáta Gaila Wynanda vo výbornom románe Zdroj od autorky Ayn Randovej....
Bošňák Matej Bošňák
partner oddelenia auditu
EY v SR
je to prirodzený vývoj Nemyslím si, že takto položená otázka je úplne správna. Média predsa aj pred ostatnou akvizíciou skupiny Penta boli vo vlastníctve rôznych (investičných) skupín, napr. TA3, JOJ, HN atdˇ. A pozrime sa aj na impérium jednotlivca Ruperta Murdocha. Koniec koncov niekto vlastníkom médii byť musí a pokiaľ je vlastník ekonomicky silný, môže to médiu prospieť. Samozrejme je tu možnosť, že vlastník sa bude cez média snažiť ovplyvňovať verejnú mienku vo svoj prospech, ale aj to je úplne prirodzené, pokiaľ sa to deje v únosných medziach. Predpokladám, že po každej takejto akvizícii nastane nejaký ten pohyb novinárov, čo môže ovplyvniť obsah a kvalitu média, ale ako spotrebiteľ mám stále možnosť výberu. Ak sa mi nebude páčiť Haščákov Trend, budem čítať Babišové HN alebo si zapnem Kmotríkovú TA3. A pre tých, ktorý majú investičné skupiny radi ako koza nôž, je tu k dispozícii nami dotovaná štátna RTVS:-).
Nemyslím si, že takto položená otázka je úplne správna. Média predsa aj pred ostatnou akvizíciou skupiny Penta boli vo vlastníctve rôznych (investičných) skupín, napr. TA3, JOJ, HN atdˇ. A pozrime sa aj na impérium jednotlivca Ruperta Murdocha. Koniec koncov niekto vlastníkom médii byť musí a pokiaľ je vlastník ekonomicky silný, môže to médiu prospieť. Samozrejme je tu možnosť, že vlastník sa bude cez média snažiť ovplyvňovať verejnú mienku vo svoj prospech, ale aj to je úplne prirodzené, pokiaľ sa to deje v únosných medziach. Predpokladám, že po každej takejto akvizícii nastane nejaký ten pohyb novinárov, čo môže ovplyvniť obsah a kvalitu média, ale ako spotrebiteľ mám stále možnosť výberu. Ak sa mi nebude páčiť Haščákov Trend, budem čítať Babišové HN alebo si zapnem Kmotríkovú TA3. A pre tých, ktorý majú investičné skupiny radi ako koza nôž, je tu k dispozícii nami dotovaná štátna RTVS:-).
Rybárik Michal Rybárik
predseda
Asociácia lokálnych poskytovateľov internetu
ako ohrozenie slobody tlače Stáročia skúseností vložil slovenský ľud do prísloví, ako napríklad "Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj", či "Nehryz ruku, ktorá ťa kŕmi". Nech sa to teraz javí akokoľvek, nepochybujem, že lokálne investičné skupiny si s médiami kupujú aj ich náklonnosť, poslušnosť a zhovievavosť. Je to škoda pre médiá, škoda pre čitateľov, a istá výhra pre investorov.
Stáročia skúseností vložil slovenský ľud do prísloví, ako napríklad "Koho chlieb ješ, toho pieseň spievaj", či "Nehryz ruku, ktorá ťa kŕmi". Nech sa to teraz javí akokoľvek, nepochybujem, že lokálne investičné skupiny si s médiami kupujú aj ich náklonnosť, poslušnosť a zhovievavosť. Je to škoda pre médiá, škoda pre čitateľov, a istá výhra pre investorov.
Gregor Milan Gregor
predseda dozornej rady
CEIT
je to prirodzený vývoj Je to prirodzené a deje sa to všade vo svete. Prečo by domáci investori nemohli vlastniť média, keď ich môžu vlastniť investori zahraniční ?
Je to prirodzené a deje sa to všade vo svete. Prečo by domáci investori nemohli vlastniť média, keď ich môžu vlastniť investori zahraniční ?
Dubec Milan Dubec
generálny riaditeľ Azet
Azet
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Masaryk MIlan Masaryk
CFO
Eset
ako ohrozenie slobody tlače
Kalnický Milan Kalnický
finančný riaditeľ
Viena International
ako ohrozenie slobody tlače
Kraus Miloš Kraus
generálny riaditeľ
Sauer-Danfoss, a.s.
ako ohrozenie slobody tlače
Krempaský Miroslav Krempaský
CEO
Millennium, s.r.o., Bratislava
je to prirodzený vývoj Podnikanie v mediách je biznis, ako ktorýkoľvek iný. Ak má médium dobrú reputáciu a zaujímavé témy, ľudia ho kupujú, biznis sa rozvíja. Ak nemá, skončí.
Podnikanie v mediách je biznis, ako ktorýkoľvek iný. Ak má médium dobrú reputáciu a zaujímavé témy, ľudia ho kupujú, biznis sa rozvíja. Ak nemá, skončí.
Murgaš Miroslav Murgaš
konateľ
CORE4
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Uličný Miroslav Uličný
1. podpredseda predstavenstva
Tatra banka, a.s
to ukáže budúcnosť
Schrimpelová Miroslava Schrimpelová
konateľka
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. , Bratislava
je to prirodzený vývoj Je to v poriadku. Médiá a vzdelávanie sú oblasti, ktoré súkromný sektor môže ovplyvniť veľmi pozitívne. Z tejto strany určite hrozba selekcie informácií nehrozí.
Je to v poriadku. Médiá a vzdelávanie sú oblasti, ktoré súkromný sektor môže ovplyvniť veľmi pozitívne. Z tejto strany určite hrozba selekcie informácií nehrozí.
Smolár Ondrej Smolár
predseda predstavenstva
Soitron
to ukáže budúcnosť Na jednej stane sa mi chce veriť racionalite nových majiteľov, na druhej strane pokušenie ovplyvňovať obsah bude veľké. Pre ekonomický titul to riziko je ešte vyššie - veď práve ekonoické záujmy sú pre nich prioritou.
Na jednej stane sa mi chce veriť racionalite nových majiteľov, na druhej strane pokušenie ovplyvňovať obsah bude veľké. Pre ekonomický titul to riziko je ešte vyššie - veď práve ekonoické záujmy sú pre nich prioritou.
Hudec Oto Hudec
prodekan
Ekonomická fakulta Technickej univerzity
to ukáže budúcnosť Skôr som prekvapený, že to prišlo s takým oneskorením. Ide o to, aké majú ciele, či len otvárajú nový segment podnikania alebo majú ambície ovplyvňovať verejnú mienku svojím smerom.
Skôr som prekvapený, že to prišlo s takým oneskorením. Ide o to, aké majú ciele, či len otvárajú nový segment podnikania alebo majú ambície ovplyvňovať verejnú mienku svojím smerom.
Bolf Patrik Bolf
Managing Partner
Kinstellar
to ukáže budúcnosť Samo osobe, nevidim v tomto kroku nic negativne. Za predpokladu, ze majitelia nebudu ovplyvnovat obsah a pouzivat nadobudnute media ako prostriedok na vytvaranie si vlastneho PR alebo inym nestandardnym sposobom, je to investicne rozhodnutie ako kazde ine. Minulost vsak ukazala, ze majitelia medii nedokazali odolat "vyzvam" nestandardneho.
Samo osobe, nevidim v tomto kroku nic negativne. Za predpokladu, ze majitelia nebudu ovplyvnovat obsah a pouzivat nadobudnute media ako prostriedok na vytvaranie si vlastneho PR alebo inym nestandardnym sposobom, je to investicne rozhodnutie ako kazde ine. Minulost vsak ukazala, ze majitelia medii nedokazali odolat "vyzvam" nestandardneho.
Drahotský Pavel Drahotský
riaditeľ
Saxo Bank
je to prirodzený vývoj
Nechala Pavel Nechala
advokát
Nechala & Co. s.r.o.
ako ohrozenie slobody tlače Investičné skupiny na Slovensku doteraz nepreukázali snahu byť nezávislé od aktuálnych vlád. Práve naopak presadzujú svoje záujmy inými spôsobmi ako verejnou diskusiou a otvorenými súťažami. Bez zmeny tohto prístupu je otázne, či v redakciách nedôjde k skrytej cenzúre, resp. samocenzúre niektorých tém.
Investičné skupiny na Slovensku doteraz nepreukázali snahu byť nezávislé od aktuálnych vlád. Práve naopak presadzujú svoje záujmy inými spôsobmi ako verejnou diskusiou a otvorenými súťažami. Bez zmeny tohto prístupu je otázne, či v redakciách nedôjde k skrytej cenzúre, resp. samocenzúre niektorých tém.
Múdry Pavol Múdry
predseda správnej rady
IPI Slovensko
je to prirodzený vývoj Nie je to slovenské špecifikum, ale, žiaľ, celosvetový trend. Médiá sa finančne oslabujú a preberajú ich tí, čo na to majú.... Teraz bude záležať na kultúre správania sa vlastníkov k "svojim" médiám, či vôbec pochopia úlohu médií v spoločnosti. A na kvalite novinárov, aby im noví vlastníci nemohli vyčítať chyby a nekvalitu práce. Čas ukáže, či je slovenská spoločnosť už dostatočne vyspelá, aby si "vynútila" kvalitné a slobodné médiá.
Nie je to slovenské špecifikum, ale, žiaľ, celosvetový trend. Médiá sa finančne oslabujú a preberajú ich tí, čo na to majú.... Teraz bude záležať na kultúre správania sa vlastníkov k "svojim" médiám, či vôbec pochopia úlohu médií v spoločnosti. A na kvalite novinárov, aby im noví vlastníci nemohli vyčítať chyby a nekvalitu práce. Čas ukáže, či je slovenská spoločnosť už dostatočne vyspelá, aby si "vynútila" kvalitné a slobodné médiá.
Benčík Pavol Benčík
CEO
Bencik Culinary Group
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Lančarič Pavol Lančarič
generálny riaditeľ
Orange Slovensko, a.s.
to ukáže budúcnosť Teoreticky je prípustná každá z odpovedí, a preto sa prikláňam k názoru, že je asi priskoro vynášať súdy. Aj porovnávanie s inými príkladmi - u nás, či v zahraničí - skôr pokrivkáva. Viac by som sa sústredil na otázku prípadných politických ambícií akcionárov médií, než na to, aké je ich podnikateľské pozadie.
Teoreticky je prípustná každá z odpovedí, a preto sa prikláňam k názoru, že je asi priskoro vynášať súdy. Aj porovnávanie s inými príkladmi - u nás, či v zahraničí - skôr pokrivkáva. Viac by som sa sústredil na otázku prípadných politických ambícií akcionárov médií, než na to, aké je ich podnikateľské pozadie.
Cvik Pavol Cvik
advokát a managing director
Pavol Cvik – advokát, s.r.o., Bratislava
to ukáže budúcnosť
Kubošek Pavol Kubošek
konateľ
Kvant, s.r.o., Bratislava
to ukáže budúcnosť
Pažitný Peter Pažitný
CEO
HPI
je to prirodzený vývoj
Paška Peter Paška
CEO
Proact People Slovensko, s.r.o.
je to prirodzený vývoj Tu na Slovensku si prechádzame dejinami USA v takom nejakom zrýchlenom režime, divoký západ sme tu už mali, teraz sme zrejme tesne pred obdobím rozdeľovania Standard Oil, počkáme si ešte na divokú prohibíciu a javy súvisiace - a na záver víťazi budú určovať, čo je morálne, etické a čo nie..
Tu na Slovensku si prechádzame dejinami USA v takom nejakom zrýchlenom režime, divoký západ sme tu už mali, teraz sme zrejme tesne pred obdobím rozdeľovania Standard Oil, počkáme si ešte na divokú prohibíciu a javy súvisiace - a na záver víťazi budú určovať, čo je morálne, etické a čo nie..
Kolník Peter Kolník
konateľ
Astor Slovakia, s.r.o.
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Strýček Peter Strýček
generálny riaditeľ
Cofely východná Európa
ako ohrozenie slobody tlače
Krúpa Peter Krúpa
generálny riaditeľ
Hubert J.E.
ako ohrozenie slobody tlače
Lang Peter Lang
konateľ
Caarnie, s.r.o., Bratislava
to ukáže budúcnosť Kazda zmena predstavuje sancu alebo hrozbu. Zivot ukaze, coho je pri tychto zmenach viac....
Kazda zmena predstavuje sancu alebo hrozbu. Zivot ukaze, coho je pri tychto zmenach viac....
Halász Peter Halász
konateľ
Jaga Group
to ukáže budúcnosť Ostatne dve akvizicie Penty (Trend, Plus sedem) vnimam ako jasny dokaz relevancie printovych medii. Pevne dufam ze si tie dealy vsimnu i v medialnyh agenturach:-) Dopad a dosah skutocnosti kto je novych majitelom asi skutocne bude mozne hodnotit az po upynuti niekolkych mesiacov ci rokov. Kazdopadne gratulujem kolegom, ktorych pracu som roky obdivoval k uspesnym exitom.
Ostatne dve akvizicie Penty (Trend, Plus sedem) vnimam ako jasny dokaz relevancie printovych medii. Pevne dufam ze si tie dealy vsimnu i v medialnyh agenturach:-) Dopad a dosah skutocnosti kto je novych majitelom asi skutocne bude mozne hodnotit az po upynuti niekolkych mesiacov ci rokov. Kazdopadne gratulujem kolegom, ktorych pracu som roky obdivoval k uspesnym exitom.
Lakata Peter Lakata
riaditeľ obchodu a marketingu
ZUNO BANK pre Slovensko a Česko
neviem/nevyjadrujem sa/iné Ako fakt. A je len na mne, ako využijem získaný voľný čas.
Ako fakt. A je len na mne, ako využijem získaný voľný čas.
Patek Peter Patek
konateľ
Plastix, s.r.o.
neviem/nevyjadrujem sa/iné Predovšetkým: Došlo k zmene vlastníctva z podnikateľa, na podnikateľa. Ak súkromné vlastníctvo média bolo akceptované čitateľmi v minulosti, nevidím dôvod prečo by mali vzniknúť pochybnosti po zmene vlastníctva. Dnešnú diskusiu vnímam hlavne ako tému o ktorej možno písať a robiť rozsiahle komentáre. Ak niektoré médium vybočí zo svojho trendu v dôsledku zmeny vlastníckych vzťahov, určite sa to prejaví na mediálnom trhu, možno len v zmene čitateľskej štruktúry. Ak by došlo k snahe usmerňovať charakter média vlastníkmi, museli by sa nájsť ochotní novinári, ktorí by tieto snahy realizovali. Čitatelia však vedia, že naši novinári sa riadia etickým novinárskym kódexom. Jednoducho: tie médiá, ktoré budú poplatné niekomu (nemusí to byť vlastník), nebudem čítať, prípadne sa nimi budem len trpko zabávať.
Predovšetkým: Došlo k zmene vlastníctva z podnikateľa, na podnikateľa. Ak súkromné vlastníctvo média bolo akceptované čitateľmi v minulosti, nevidím dôvod prečo by mali vzniknúť pochybnosti po zmene vlastníctva. Dnešnú diskusiu vnímam hlavne ako tému o ktorej možno písať a robiť rozsiahle komentáre. Ak niektoré médium vybočí zo svojho trendu v dôsledku zmeny vlastníckych vzťahov, určite sa to prejaví na mediálnom trhu, možno len v zmene čitateľskej štruktúry. Ak by došlo k snahe usmerňovať charakter média vlastníkmi, museli by sa nájsť ochotní novinári, ktorí by tieto snahy realizovali. Čitatelia však vedia, že naši novinári sa riadia etickým novinárskym kódexom. Jednoducho: tie médiá, ktoré budú poplatné niekomu (nemusí to byť vlastník), nebudem čítať, prípadne sa nimi budem len trpko zabávať.
Pala Radovan Pala
partner
TaylorWessing e/n/w/c advokáti s. r. o.
je to prirodzený vývoj Je to prirodzené, aj keď investícia nie je ekonomicky odôvodnená. Skupinám sa darí dobre, získavanie nástrojov, ktoré chránia image dáva zmysel. Keďže ovládnutie je verejne známe, platí, že v momente nadobudnutia médií sa významná časť predpokladanej pridanej hodnoty stráca. Aby to fungovalo, budú musieť byť veľmi zdržanliví čo sa týka obsahu. Súčasne to vítam, ak to bude slúžiť ako podnet pre tvorbu nových kanálov pre informovanie verejnosti.
Je to prirodzené, aj keď investícia nie je ekonomicky odôvodnená. Skupinám sa darí dobre, získavanie nástrojov, ktoré chránia image dáva zmysel. Keďže ovládnutie je verejne známe, platí, že v momente nadobudnutia médií sa významná časť predpokladanej pridanej hodnoty stráca. Aby to fungovalo, budú musieť byť veľmi zdržanliví čo sa týka obsahu. Súčasne to vítam, ak to bude slúžiť ako podnet pre tvorbu nových kanálov pre informovanie verejnosti.
Dula Radúz Dula
člen predstavenstva
Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky
dôsledok ekonomickej krízy v médiách Až čas ukáže, či je za nákupom médií snaha obmedziť negatívny obsah, alebo ozajstný obchodný zámer. Pevne verím, že to druhé bude správne.
Až čas ukáže, či je za nákupom médií snaha obmedziť negatívny obsah, alebo ozajstný obchodný zámer. Pevne verím, že to druhé bude správne.
Dravecký Rastislav Dravecký
riaditeľ
DSI Data, s.r.o., Námestovo
ako ohrozenie slobody tlače Vnímam to s obavou, či nebudú predmetné média skresľovať nejaké skutočnosti. Čitateľ nemá čas na to, aby si to overoval a preto si myslím, že dôvera v také média môže klesnúť. A to hlavne v prípadoch, keď budú investičné skupiny spájané s nejakými kauzami, alebo politickými kontaktmi a tlakmi.
Vnímam to s obavou, či nebudú predmetné média skresľovať nejaké skutočnosti. Čitateľ nemá čas na to, aby si to overoval a preto si myslím, že dôvera v také média môže klesnúť. A to hlavne v prípadoch, keď budú investičné skupiny spájané s nejakými kauzami, alebo politickými kontaktmi a tlakmi.
Strapko Richard Strapko
generálny riaditeľ
Aegon Životná poisťovňa, a.s., Bratislava
to ukáže budúcnosť Samotní majitelia médií by mali mať toľko firemnej sebadisciplíny, aby nezasahovali do tvorby a obsahu svojich redakcií. Obávam sa však, že toto je idealistická predstava. Sám budem so záujmom sledovať, či nedôjde k strate objektivity a poklesu čitateľov.
Samotní majitelia médií by mali mať toľko firemnej sebadisciplíny, aby nezasahovali do tvorby a obsahu svojich redakcií. Obávam sa však, že toto je idealistická predstava. Sám budem so záujmom sledovať, či nedôjde k strate objektivity a poklesu čitateľov.
Spišák Robert Spišák
predseda predstavenstva
AZC
je to prirodzený vývoj
Varga Róbert Varga
technický riaditeľ
Pantheon Technologies, s.r.o., Bratislava
dôsledok ekonomickej krízy v médiách
Podolák Roman Podolák
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Union poisťovňa, a.s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.
to ukáže budúcnosť media boli a su vzdy viac ci menej zavisle. uvidime, ako sa popasuju s udalostami okolo svojich novych chleborarcov. da sa to vyuzit na zvysenie citanosti, aj kvoli tlaku noveho majitela, ale aj na utlm ak vytvoria vakuum okolo kohokolvek.
media boli a su vzdy viac ci menej zavisle. uvidime, ako sa popasuju s udalostami okolo svojich novych chleborarcov. da sa to vyuzit na zvysenie citanosti, aj kvoli tlaku noveho majitela, ale aj na utlm ak vytvoria vakuum okolo kohokolvek.
Kučák Roman Kučák
managing partner
Anodius
to ukáže budúcnosť
Lukačka Rudolf Lukačka
konateľ
Relas, s.r.o.
ako ohrozenie slobody tlače
Rosskopf Rudolf Rosskopf
generálny riaditeľ
Slovenská Grafia, a.s., Bratislava
neviem/nevyjadrujem sa/iné na túto otázku neviem objektívne odpovedať z titulu svojej funkcie
na túto otázku neviem objektívne odpovedať z titulu svojej funkcie
Bubánová-Tauchmanová Simona Bubánová-Tauchmanová
konateľka
CD-Creative Department, s. r. o.
je to prirodzený vývoj
Verešvársky Stanislav Verešvársky
výkonný riaditeľ
SWAN, a.s., Bratislava
to ukáže budúcnosť Najmä asi ukáže, nakoľko to v budúcnosti pomôže médiám naďalej sa rozvíjať a plniť svoje informačné a kriticko-spravodajské funkcie v ekonomicky stabilnom prostredí. A nakoľko si udržia svoju nezávislosť a slobodu informovania a vyjadrovania.
Najmä asi ukáže, nakoľko to v budúcnosti pomôže médiám naďalej sa rozvíjať a plniť svoje informačné a kriticko-spravodajské funkcie v ekonomicky stabilnom prostredí. A nakoľko si udržia svoju nezávislosť a slobodu informovania a vyjadrovania.
Kučírek Stanislav Kučírek
predseda
Slovensko-poľská obchodná komora
to ukáže budúcnosť vsetko ukaze buducnost, lokalnych investorov pohltia globalni hraci, koncentracia kapitalu a moci bude pokracovat
vsetko ukaze buducnost, lokalnych investorov pohltia globalni hraci, koncentracia kapitalu a moci bude pokracovat
Mácsadi Štefan Mácsadi
predseda
COOP Jednota Nové Zámky, s.d.
ako ohrozenie slobody tlače
Kassay Štefan Kassay
predseda dozornej rady
I.D.C. Holding
to ukáže budúcnosť Každý subjekt, ktorý má záujem o médiá, má aj veľmi dobrý dôvod pre ich vlastnenie. Rozhodne bude presadzovať predovšetkým vlastné záujmy. Či také, alebo onaké, to ukáže čas.
Každý subjekt, ktorý má záujem o médiá, má aj veľmi dobrý dôvod pre ich vlastnenie. Rozhodne bude presadzovať predovšetkým vlastné záujmy. Či také, alebo onaké, to ukáže čas.
Lazarovič Tibor Lazarovič
generálny riaditeľ
BC Torsion, s.r.o.
to ukáže budúcnosť Pre istotu citam aj ECONOMIST.
Pre istotu citam aj ECONOMIST.
Czuľba Tibor Czuľba
Prezident
Slovenská lekárnická komora
to ukáže budúcnosť Mediálny trh sa za posledných 10-15 rokov zmenil na nepoznanie. A tieto zmeny, ktoré sú vyústením najmä stále sa rozširujúceho online prostredia a nástupu nových sociálnych médií, ešte neskončili. Zmenu vlastníctva v médiách v princípe nevnímam nijako dramaticky. Ak by však ich noví majitelia mali ambíciu výrazným spôsobom zasahovať do mediálneho obsahu, bol by to začiatok konca. Ak nie majiteľov, tak médií, v ktorých získali podiel.
Mediálny trh sa za posledných 10-15 rokov zmenil na nepoznanie. A tieto zmeny, ktoré sú vyústením najmä stále sa rozširujúceho online prostredia a nástupu nových sociálnych médií, ešte neskončili. Zmenu vlastníctva v médiách v princípe nevnímam nijako dramaticky. Ak by však ich noví majitelia mali ambíciu výrazným spôsobom zasahovať do mediálneho obsahu, bol by to začiatok konca. Ak nie majiteľov, tak médií, v ktorých získali podiel.
Osuský Tomáš Osuský
generálny riaditeľ
Hollen, s.r.o., Bratislava
je to prirodzený vývoj Neviem, či sa máme radovať alebo plakať, skôr či neskôr budú noví vlastníci priamo alebo mepriamo ovplyvňovať témy a názory svojich médií. Na strane druhej môžme vidieť pomalý, ale istý nástup alternatívnch zdrojov informácií, ktoré nám umožňujú lacné technológie, sociálne médiá a rýchla globálna dostupnosť. Som presvedčený, že v budúcnosti si budeme môcť overiť informácie z blízkych zdrojov a priamo od ľudí a odborníkov bez skreslenia a ovplyvňovania silnými vlastníkmi médií.
Neviem, či sa máme radovať alebo plakať, skôr či neskôr budú noví vlastníci priamo alebo mepriamo ovplyvňovať témy a názory svojich médií. Na strane druhej môžme vidieť pomalý, ale istý nástup alternatívnch zdrojov informácií, ktoré nám umožňujú lacné technológie, sociálne médiá a rýchla globálna dostupnosť. Som presvedčený, že v budúcnosti si budeme môcť overiť informácie z blízkych zdrojov a priamo od ľudí a odborníkov bez skreslenia a ovplyvňovania silnými vlastníkmi médií.
Kalivoda Tomáš Kalivoda
riaditeľ
Groupama Garancia poisťovna, a.s.
ako ohrozenie slobody tlače Strata objektivity žiadnemu informačnému médiu neprospeje. A ak sú médiá v rukách investičných skupín s dosahom na verejné financie a politické rozhodnutia, o objektivite nemôže byť veľmi reč.
Strata objektivity žiadnemu informačnému médiu neprospeje. A ak sú médiá v rukách investičných skupín s dosahom na verejné financie a politické rozhodnutia, o objektivite nemôže byť veľmi reč.
Jurík Tomáš Jurík
výkonný riaditeľ
Euler Hermes Services Slovensko
to ukáže budúcnosť Kto by bol správny majiteľ pre médiá? Akýkoľvek majiteľ bude mať svoje záujmy a médiá nimi budú ovplyvnené. Či práve finančné skupiny sú ideálnou voľbou, ukáže až budúcnosť. Každopádne pri čítaní článkov, kde budú hrať finančné skupiny / noví majitelia hlavnú úlohu, budem mať veľmi zmiešané pocity ohľadne ich objektívnosti.
Kto by bol správny majiteľ pre médiá? Akýkoľvek majiteľ bude mať svoje záujmy a médiá nimi budú ovplyvnené. Či práve finančné skupiny sú ideálnou voľbou, ukáže až budúcnosť. Každopádne pri čítaní článkov, kde budú hrať finančné skupiny / noví majitelia hlavnú úlohu, budem mať veľmi zmiešané pocity ohľadne ich objektívnosti.
Jurik Tomislav Jurik
generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Unipharma
je to prirodzený vývoj Po celom svete sa mení doteraz poznaná štruktúra médií. Tlačené médiá čelia vážnym existenčným problémom, najmä kvôli presunu svojho obsahu na web ako reakcii na vznik alternatívnych médií, blogov či sociálnych komunikačných kanálov na webe. Preto vstup investičných skupín, či už lokálnych alebo zahraničných, do tohto biznisu vnímam ako prirodzený vývoj a hodnotím ho skôr pozitívne. Bez takýchto nových investorov by sme tu možno už niektoré tlačené médiá (dlho) nemali...
Po celom svete sa mení doteraz poznaná štruktúra médií. Tlačené médiá čelia vážnym existenčným problémom, najmä kvôli presunu svojho obsahu na web ako reakcii na vznik alternatívnych médií, blogov či sociálnych komunikačných kanálov na webe. Preto vstup investičných skupín, či už lokálnych alebo zahraničných, do tohto biznisu vnímam ako prirodzený vývoj a hodnotím ho skôr pozitívne. Bez takýchto nových investorov by sme tu možno už niektoré tlačené médiá (dlho) nemali...
Matušek Viliam Matušek
marketingový riaditeľ
Baliarne obchodu, a.s., Poprad
to ukáže budúcnosť Dnes sa mediálny trh delí medzi 3 skupiny - Penta, J&T, Babiš. Ako to asi môže vyzerať ? tak ako v Pravde ? kde každý týždeň bol kandidát na prezidenta Kiska predstavovaný ako úžerník. Myslím, že šanca vidieť veci reálne môže byť cez alternatívne média na internete. Ale to čo sa deje dnes, vôbec nieje v poriadku. Sme na Slovensku a oči sa začínajú zatvárať.
Dnes sa mediálny trh delí medzi 3 skupiny - Penta, J&T, Babiš. Ako to asi môže vyzerať ? tak ako v Pravde ? kde každý týždeň bol kandidát na prezidenta Kiska predstavovaný ako úžerník. Myslím, že šanca vidieť veci reálne môže byť cez alternatívne média na internete. Ale to čo sa deje dnes, vôbec nieje v poriadku. Sme na Slovensku a oči sa začínajú zatvárať.
Vokáľ Vladimír Vokáľ
riaditeľ
Unimedia, s.r.o.
dôsledok ekonomickej krízy v médiách

Aktuálne hlasovanie | Zoznam uzavretých hlasovaní